16 Август

16 Август Исая 40:31; Псалм 27:4; Филипяни 4:8 СРЕЩАЙ СЕ С МЕН във великолепието на утрото. Чакам те с нетърпение. В тишината на това свято време подновявам силите ти и те насищам с мир. Докато другите се обръщат в леглото си с надеждата още малко да поспят или пускат телевизора да чуят последните новини, ти … Continue reading 16 Август

Advertisements

15 Август

15 Август Псалм 55:17; Псалм 32:6; Псалм 62:8 АЗ СЪМ БОГ който държи времето и всичко видимо и невидимо в ръката Си. Не Ме търси само в утринната тишина, но съзнателно през целия ден. Не оставяй неочакваните проблеми да те отделят от Моето присъствие. Говори с Мен за всичко и стой и гледай какво ще … Continue reading 15 Август

14 Август

14 Август Откровение 1:8; Евреи 13:8; Псалм 102:25-27; Псалм 48:14 АЗ СЪМ ТВОЙ ЗА ВЕЧНОСТТА Аз съм Алфа и Омега: Онзи, Който е, който е бил и Който ще бъде. Светът, който обитаваш е място на постоянни промени – повече отколкото твоят ум може да поеме. Дори тялото ти се променя неизменно въпреки опитите на … Continue reading 14 Август

13 Август

13 Август Матей 1:23; Йоан 10:10-11 НАУЧИ СЕ ДА СЕ НАСЛАЖДАВАШ ПОВЕЧЕ НА ЖИВОТА Отпусни се, спомни си, че Аз съм Бог с теб. Създал съм те със способността да Ме познаваш и да се наслаждаваш на Моето присъствие. Когато Моите деца преминават през този живот с мрачни лица и закоравели сърца, Аз се натъжавам. … Continue reading 13 Август

12 Август

12 Август Исая 42:3; Исая 54:10; Римляни 8:26 ЕЛА ПРИ МЕН, когато си слаба и уморена. Приюти се във вечните Ми обятия. Аз не презирам слабостта ти, детето Ми. Всъщност тя ме привлича към теб, защото слабостта ти събужда Моето състрадание – Моя копнеж да ти помогна. Приеми се такава каквато си, когато си уморена, … Continue reading 12 Август

11 Август

11 Август Откровение 22:17; Йоан 6:37; Ефесяни 3:16-19 ЕЛА ПРИ МЕН Ела при Мен. Ела при Мен – не спирам да ти нашепвам Аз. Когато умът и сърцето ти са в покой, чуваш как те каня да се приближиш към Мен. Приближаването ти към Мен не изисква голямо усилие – просто спираш да се съпротивяваш … Continue reading 11 Август

10 Август

10 Август Ефесяни 5:15-16; Псалм 119:105 ОТПУСНИ СЕ В МОЕТО ИЗЦЕЛИТЕЛНО свято присъствие. Позволи Ми да те преобразявам. Когато мислите ти се съсредоточават върху Мен, доверието измества страховете и тревогите ти. Умът ти е като онези прости люлки – когато доверието ти в Мен се издига нависоко, тревогите се снишават. Общението ти с Мен не … Continue reading 10 Август

9 Август

9 Август Исая 61:10; 2 Коринтяни 5:21; Ефесяни 4:22-24 ОБЛЕЧИ МОЯТА ДРЕХА НА ПРАВЕДНОСТ Скроил съм я по твоята мярка, за да те покрия от главата до петите. Цената, която съм платил за това покривало е твърде висока – собствената Ми кръв. Ти никога не можеш да си купиш такава царска дреха, колкото и да … Continue reading 9 Август

8 Август

8 Август Псалм 42:7; Псалм 95:1-2; Матей 7:24-25 АЗ ТИ ГОВОРЯ от небесните висини. А ти Ме чуваш в най-съкровените дълбини на съществото си. Бездна бездна призовава. Ти си благословена, защото можеш да Ме чуваш директно. Никога не приемай тази привилегия за даденост. За нещо обикновено. Най-добрият отклик е сърцето, преливащо от благодарност. Уча те … Continue reading 8 Август

7 Август

7 Август Притчи 3:5-6; Римляни 5:1; 2 Солунци 3:16 РАЗСЪЖДЕНИЯТА никога няма да ти донесат мир. Затова съм ти казал да се доверяваш на Мен, а не на твоя ум. Хората неистово се стремят да си обясняват нещата, за да могат да контролират живота си. Но светът ги залива с проблеми. И докато се справяш … Continue reading 7 Август