24 Февруари

24 Февруари 1 Коринтяни 13:12; Ефесяни 3:16-19 УТИХНИ В СВЕТЛИНАТА На Моето присъствие, докато те обгръщам с любовта Си. Няма по-могъща сила на света от любовта Ми. Постоянно се сблъскваш с ограниченията – твоите и на другите. Но Моята любов е безгранична. Тя изпълва цялото време, пространство и вечност. Сега виждаш смътно, като през огледало, … Continue reading 24 Февруари

Advertisements

23 Февруари

23 Февруари Псалм 89:15-16; Евреи 12:1-2 ПАЗИ СЕ От ямата на самосъжалението. Когато си изтощена или неразположена, този демоничен капан се изпречва на пътя ти. Не се доближавай до ръба на пропастта. Той лесно поддава и преди да се усетиш, ще пропаднеш. Много по-трудно е да излезеш от ямата, отколкото да стоиш далеч от нея. … Continue reading 23 Февруари

22 Февруари

22 Февруари 1 Солунци 5:17; Йоан 16:24 ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МИГ ИМАШ НУЖДА ОТ МЕН. Осъзнаването на постоянната ти нужда от Мен е най-голямата ти сила. Правилното отношение към слабостта ти те води до Моето присъствие. Но на пътя ти са заложени капаните на самосъжалението, самовглъбението, страхът от провал. Твоята немощ те изправя пред постоянния … Continue reading 22 Февруари

21 Февруари

21 Февруари Колосяни 2:6-7; Псалм 141:8 1 Петър 5:7 ДОВЕРИЕТО И БЛАГОДАРНОСТТА Ще те преведат спокойно през този ден. Доверието те предпазва от тревогата и натрапчивите мисли. Благодарността те предпазва от критикуването и роптаенето: тези „сродни грехове”, които така лесно те „сплитат”. Да държиш погледа си върху Мен означава да Ми се доверяваш – свободен … Continue reading 21 Февруари

20 Февруари

20 Февруари Колосяни 3:15; Колосяни 1:27 НАУЧИ СЕ ДА ЖИВЕЕШ Съсредоточена в Мен. Аз обитавам в дълбините на твоето същество, в единение с твоя дух. На това дълбоко ниво царува Моят мир. Няма да откриеш траен мир в света около теб, в обстоятелствата или в човешките взаимоотношения. Външният свят постоянно се променя под проклятието на … Continue reading 20 Февруари

19 Февруари

19 Февруари Изход 3:14; Авакум 3:17-19 ЧУВСТВАШ СЕ СМАЗАНА Под лавината от проблеми. Най-различни по калибър, те изискват все повече и повече от вниманието ти. Не им се поддавай! Когато те заливат вълните на житейските трудности и заплашват да те потопят, потопи се в Моето присъствие. Не забравяй кой съм в цялата Ми сила и … Continue reading 19 Февруари

18 Февруари

18 Февруари Софония 3:17; Псалм 73:23-26 АЗ СЪМ С ТЕБ. Тези четири думи са като защитна мрежа, която те предпазва от пропадане в ямата на отчаянието. Тъй като си човешко същество, винаги ще имаш върхове и спадове в живота си. Но Моето присъствие смекчава спадовете ти. Понякога може да имаш усещането, че летиш надолу с … Continue reading 18 Февруари

17 Февруари

17 Февруари Матей 28:5-7; 2 Коринтяни 5:17 АЗ СЪМ ВЪЗКРЪСНАЛИЯТ ГОСПОД И лицето Ми винаги сияе над теб. Ти се покланяш на живия Бог, а не на някакъв идол, направен по образа на човек. Колкото повече нахлувам и изпълвам всяка област от живота ти, толкова по-жива и вълнуваща става връзката ти с Мен. Не се … Continue reading 17 Февруари

16 Февруари

16 Февруари Захария 2:13; Исая 30:15; 2 Коринтяни 12:9 БЛАГОДАРИ МИ За повелята да замълчиш и да утихнеш. Не нарушавай тихото си време с припряност и нетърпение да се заловиш за действие. Някои от най-великите дела в Моето царство са извършени от болничната постеля или затворническата килия. Вместо да оплакваш слабостите и ограниченията си, търси … Continue reading 16 Февруари

15 Февруари

15 Февруари Лука 1:37; Ефесяни 3:20-21; Псалм 23:1-4 ЕЛА ПРИ МЕН С всичките си слабости: физически, емоционални и духовни. Потопи се в утехата на Моето присъствие, като не забравяш, че за Мен няма нищо невъзможно. Откъсни ума си от проблемите, за да можеш да се съсредоточиш върху Мен. Помни, че Аз мога да извърша далеч … Continue reading 15 Февруари