23 Юли

23 Юли Йоан 8:12; Матей 5:14-16; 2 Коринтяни 3:18; Изход 3:14 АЗ СЪМ СВЕТЛИНАТА НА СВЕТА. Хората едва си проправят път в мрака на този свят, но не се обръщат към Мен, Светлината. Аз искам всеки от последователите Ми да е носител на светлина, факлоносец. Святият Дух, който обитава в теб, да сияе от лицето … Continue reading 23 Юли

Advertisements

22 Юли

22 Юли Ефесяни 5:8-10; Матей 23:8; Матей 6:1 ОТКРИЙ СВОБОДАТА, като се стараеш преди всичко да Ми бъдеш угодна. Не можеш да служиш на двама господари. Когато си движена от очакванията на другите, пилееш енергията си на вятъра. Желанието ти да изглеждаш добре може също да изцеди енергията ти. Аз съм твоят Господар, но Аз … Continue reading 22 Юли

21 Юли

21 Юли Притчи 3:5; Исая 30:15 ПОЧИНИ СИ В МОЕТО ПРИСЪСТВИЕ, когато ти трябва освежаване. Почивката не е леност, както смятат повечето хора. Когато се отпускаш в Мен, показваш доверието си към Мен. „Доверие” е богата дума, натоварена със съдържание и посока за живота ти. Искам да се отпуснеш, да се довериш, да бъдеш уверена … Continue reading 21 Юли

20 Юли

20 Юли Псалм 42:1-2; Псалм 34:5; Филипяни 2:15 ТЪРСИ ЛИЦЕТО МИ и ще намериш всичко, за което си копняла. Най-съкровените копнежи на сърцето ти са за близко общение с Мен. Зная това, защото съм те създал да жадуваш за връзка с Мен. Не се чувствай виновна, че отделяш време, за да утихваш в Моето присъствие. … Continue reading 20 Юли

19 Юли

19 Юли Ефесяни 6:16; 1 Йоан 1:5-7; Исая 12:2 ПРЕДАЙ МИ ВСИЧКИТЕ СИ ЧУВСТВА, дори онези, безславните. Страхът и безпокойството все още те тормозят. Чувствата сами по себе си не са грях, но могат да те подтикнат към грях. Страхът и безпокойството все още те тормозят. Денонощно си под огнения им обстрел. Атаките на Сатана … Continue reading 19 Юли

18 Юли

18 Юли Деяния 17:27-28; Евреи 11:1 АЗ СЪМ ПО-БЛИЗО ДО ТЕБ, отколкото си мислиш. Във всеки един момент от живота ти. Нищо не може да те отлъчи от Моята любов. И пак, нормално е понякога да ти е самотно, защото връзката ти с Мен е невидима. Помоли Ме да отворя очите Ти, за да Ме … Continue reading 18 Юли

17 Юли

17 Юли Песен на песните 2:13; Лука 10:42 ЕЛА С МЕН, ЛЮБИМА МОЯ. Да те отведа далеч от шума, от мелницата на деня. Сложи „на пауза” срокове и неотложни дела. Повечето хора слагат Мен „на пауза” със заблудата, че някой ден ще намерят време за Мен. Но колкото по-дълго стоя някъде в периферията на живота … Continue reading 17 Юли

16 Юли

16 Юли Псалм 40:2-3; Псалм 42:5; Псалм 147:11 САМОСЪЖАЛЕНИЕТО Е ХЛЪЗГАВА, БЕЗДЪННА ЯМА. Паднеш ли в нея, затъваш все по-дълбоко и по-дълбоко в тинята и съзнанието ти потъва в мрака на депресията. Единствената ти надежда е да вдигнеш поглед нагоре към светлината на Моето присъствие и то да те осияе. И макар светлината Ми да … Continue reading 16 Юли

15 Юли

15 Юли Матей 6:34; 2 Коринтяни 12:9; Псалм 62:8 НЕ СЕ БЕЗПОКОЙ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН! Това не е предложение, а заповед. Разделил съм времето на дни и нощи, за да е по-ясно разграфено, за да ти е по-лесно да го разпределяш. Стига ти Моята благодат, но тя се излива в определена мяра за всеки ден. … Continue reading 15 Юли

14 Юли

14 Юли Псалм 37:23-24; Псалм 16:11 ПРОДЪЛЖАВАЙ ДА ХОДИШ с Мен по пътя, който съм избрал за теб. Твоето желание да живееш близо до Мен е радост за сърцето Ми. Аз мога в миг да излея духовните блага, за които жадуваш, но това не е пътят, който съм избрал за теб. Заедно можем да проправяме … Continue reading 14 Юли